หน้าแรก

 

        ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่เว็บไชด์   มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต   ซึ่งมีงานสถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา  และ โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต เป็นงานประจำของมูลนิธิฯ  ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

       ท่านจะได้ทราบถึงข้อมูลความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและวิสัยทัศน์ในอนาคตรวมทั้งวีดีโอและภาพกิจกรรมต่างๆ 

       ทุกภารกิจของมูลนิธิฯต้องการ  การสนับสนุนจากท่านทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง   เราได้ดำเนินการตามภารกิจการสงเคราะห์มากกว่า 25  ปี   มีผู้ด้อยโอกาสมากมายได้รับการช่วยเหลือและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและส่งความสุขสู่ผู้อื่นในสังคมได้  

       เนื่องจากเราเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรจึงต้องการการสนับสนุนเพื่อที่จะสามารถดำเนินภารกิจนี้ได้

       เราขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมและให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสและร่วมสร้างคนสร้างชาติสร้างอนาคต ผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ สถานสงเคราะห์ฯ และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

        เมื่อท่านต้องการสนับสนุนในภาระกิจใดๆ  โปรดเลือกรายการที่ต้องการสนับสนุนและกรอกแบบฟอร์มซ้ายมือ หรือติดต่อผ่านอีเมลโทรศัพท์ในหัวข้อติดต่อเรา บริเวณด้านบน 

        ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจและร่วมใจกันสร้างคนสร้างชาติ สร้างอนาคต รังสรรค์สังคมไทยและสังคมโลกให้มีสันติสุขต่อไป

 คนค้นฅน แม่ลาวัลย์ ชมรายการย้อนหลัง วันที่ 29 มิถุนายน 2556 บ่าย 2 โมง  


รายการนาทีฉุกเฉิน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

http://youtu.be/1Gh-mdBi3bw

 

Visitors: 99,302