บริจาค ช่วยเด็กกำพร้าด้อยโอกาศ

การบริจาคแบ่งปันนับเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกัน คนในสังคมทุกคนจึงต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การบริจาคแบ่งปันให้แก่กัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะ การบริจาคปัจจัยที่จำเป็น ที่ทำให้เด็กๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับทางมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตมาโดยตลอดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
แม่ลาวัลย์ โทร.081-288-4285

Visitors: 180,256