#2 ระบบน้ำสำหรับการเกษตร (ยังไม่มีผู้สนับสนุน)

แก้ไขเพิ่มเติมจากในวีดีโอ : ปรากฏว่าเมื่อไปสำรวจดูแล้ว แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เคยมี ปัจจุบันแห้งไป
จึงต้องขุดเพื่อให้เป็นบ่อน้ำ ซึ่งใช้งบประมาณ 20,000 บาท (ได้รับการสนับสนุนแล้วจากคุณวิทวัส)

แต่ยังขาดระบบท่อน้ำ, ระบบสูบน้ำ อีกประมาณ 20,000 - 30,000 บาท

หากท่านมีความต้องการช่วยเหลือแบบไม่เต็มจำนวน สามารถแยกความช่วยเหลือเป็นทีละส่วนก็ได้
หรือในรูปแบบสมทบทุนก็ได้เช่นกัน

ติดต่อสนับสนุนระบบน้ำสำหรับการเกษตร
แม่ลาวัลย์
โทร : 081 288 4285
Line : 081 288 4285
Email : LawanNewVision@gmail.com

Visitors: 125,284