โครงการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของเด็กๆในโรงเรียน

นอกจากค่าใช้จ่ายประจำเช่นค่าอาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ของใช้ส่วนตัวของเด็กแล้วนั้น
ยังมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นความต้องการของคุณครูแต่ละฝ่ายงาน ที่อยากได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กๆ

หากท่านต้องการช่วยเหลือเด็กๆ แบบเป็นโครงการ
ในหน้านี้ ท่านจะได้ทราบถึงความต้องการของฝ่ายงานแต่ละฝ่ายที่ต้องการจะพัฒนาแต่ขาดผู้สนับสนุน
ท่านสามารถช่วยเหลือโดยการ "สนับสนุนเป็นตัวเงิน" หรือ "บริจาคเป็นสิ่งของ" ก็ได้

 โครงการสร้างบ้านพักครู นักเรียน พี่เลี้ยงเด็ก

 

 

 

Visitors: 180,259