ของใช้ส่วนตัวของเด็ก

 

  ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็ก

 ในแต่ละเดือนเด็กหนึ่งคนจำเป็นที่จะต้องมี สบู่ แชมพู      ยาสีฟัน ผงซักฟอก  (สำหรับเด็กทุกคน)

 ยาระงับกลิ่นตัว ผ้าอนามัย (สำหรับเด็กโต)

 แป้งฝุ่น  นมผงเด็ก ผ้าอ้อม (สำหรับเด็กเล็ก)

  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เฉลี่ยอยู่ที่ 300 บาท/คน/เดือน

 (ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนหนึ่งอยู่ในโครงการอุปการะเด็กรายบุคคล)

 รวมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก 200 คน x 300 บาท

 = 60,000 บาท/เดือน  

หากท่านในต้องการช่วยเหลือในการดูและเด็ก ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้  ไม่ว่ามากหรือน้อยท่านสามารถบริจาคได้ในช่องทางที่กำหนด  และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านค่ะ

 

 

 

 • 256226_347237685354693_1767795980_o.jpg
  ค่าอาหารเด็กถือเป็นรายจ่ายที่มีความสำคัญสูงที่สุด ในแต่ละวันสถานสงเคราะห์ใช้งบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหาร 60 บาท/คน/วัน (3 มื้อ) จำนวนเด็กทั้งหมดในสถานสงเคราะห์ มี 200 คน ค่าอาหารเด็...

 • 00026.jpg
  ในแต่ละเดือน สถานสงเคราะห์ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ รวมทั้งสองสาขา มีรายจ่ายต่อเนื่องอยู่ที่ 60,000 บ...

 • Gas.jpg
  ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีรถรับส่งนักเรียน สองคัน รถใช้ขนส่งทั่วไป และรถติดต่อประสานงาน รวมถึงรถมอเตอร์ไชด์ ในการดูและเด็กในสถานสงเคราะห์ และในการทำงานตามภาระกิจอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายค่าน้...

 • รูปภาพ.JPG
  เรามีการเช่าซื้อรถ ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 2 คัน1. รถมิตซูบิชิปิคอัพ มือสอง ใช้เพื่อบรรทุก ผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาท2. รถโตโยต้าอินโนวา ซึ่งใช้ในการติดต่องาน ผ่อนชำระเดือนละ...

 • build.jpg
  รายจ่ายเพื่อการศึกษาเด็ก1. ในระดับประถมศึกษา มีเด็ก 250 คน (เรียนฟรี)2. ในระดับมัธยม มีเด็กจำนวน 49 คน (เรียนฟรี)3. ในระดับมัธยมปลาย /ปวช. มีเด็กจำนวน 14 คน ค่าเทอมปีละ 5,000 บาท...
Visitors: 99,306