สาธารณูปโภค

ในแต่ละเดือน สถานสงเคราะห์ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับ

 • ค่าน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
 • ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์

 

รวมทั้งสองสาขา มีรายจ่ายต่อเนื่องอยู่ที่ 34,000 บาท/เดือน

 

 • 256226_347237685354693_1767795980_o.jpg
  ค่าอาหารเด็กถือเป็นรายจ่ายที่มีความสำคัญสูงที่สุด ในแต่ละวันสถานสงเคราะห์ใช้งบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหาร 40 บาท/คน/วัน (2 มื้อ - จ-ส) และ 60 บาท/คน/วัน (3 มื้อ - ส-อ) จำนวนเด็กทั้งห...

 • 221502_350225358390480_593516172_o.jpg
  ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็ก ในแต่ละเดือนเด็กหนึ่งคนจำเป็นที่จะต้องมี สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก (สำหรับเด็กทุกคน) ยาระงับกลิ่นตัว ผ้าอนามัย (สำหรับเด็กโต) แป้งฝุ่น นมผงเ...

 • Gas.jpg
  ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีรถรับส่งนักเรียน สองคัน รถใช้ขนส่งทั่วไป และรถติดต่อประสานงาน รวมถึงรถมอเตอร์ไชด์ ในการดูและเด็กในสถานสงเคราะห์ และในการทำงานตามภาระกิจอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายค่าน้...

 • รูปภาพ.JPG
  ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการเช่าซื้อรถแวน 13 ที่นั่ง ยี้ห้อ Toyota มีค่าใช้จ่าย 9,570 บาท/เดือน 60 เดือนเป็นเงินรวม 574,200 บาท

 • build.jpg
  เด็กในระดับมัธยมมีค่าใช้จ่ายจ่ายการศึกษา ที่ต้องการการสนับสนุน จำนวน 2,500 บาท/ต่อ/เทอม จำนวนเด็กระดับนี้ 33 คน รวมค่าใช้จ่าย 82,500 บาท/เทอม เป็นงบประมาณรวม 165,000บาท/ปี
Visitors: 62,611