อาหาร

  

ค่าอาหารเด็กถือเป็นรายจ่ายที่มีความสำคัญสูงที่สุด

ในแต่ละวันสถานสงเคราะห์ใช้งบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหาร 60 บาท/คน/วัน (3 มื้อ)

จำนวนเด็กทั้งหมดในสถานสงเคราะห์  มี 200  คน

ค่าอาหารเด็กในสถานสงเคราะห์ ต่อวัน  คือ 6,600 บาท/วัน

ค่าใช้จ่าย 360,000 บาท/เดือน

ค่าใช้จ่าย 4,320,000 บาท/ปี  

สมารถสนับสนุนเป็นทรัพย์  หรือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางที่กำหนด  ในการบริจาค ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

 

 

 • 221502_350225358390480_593516172_o.jpg
  ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็ก ในแต่ละเดือนเด็กหนึ่งคนจำเป็นที่จะต้องมี สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก (สำหรับเด็กทุกคน) ยาระงับกลิ่นตัว ผ้าอนามัย (สำหรับเด็กโต) แป้งฝุ่น นมผงเ...

 • 00026.jpg
  ในแต่ละเดือน สถานสงเคราะห์ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ รวมทั้งสองสาขา มีรายจ่ายต่อเนื่องอยู่ที่ 60,000 บ...

 • Gas.jpg
  ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีรถรับส่งนักเรียน สองคัน รถใช้ขนส่งทั่วไป และรถติดต่อประสานงาน รวมถึงรถมอเตอร์ไชด์ ในการดูและเด็กในสถานสงเคราะห์ และในการทำงานตามภาระกิจอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายค่าน้...

 • รูปภาพ.JPG
  เรามีการเช่าซื้อรถ ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 2 คัน1. รถมิตซูบิชิปิคอัพ มือสอง ใช้เพื่อบรรทุก ผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาท2. รถโตโยต้าอินโนวา ซึ่งใช้ในการติดต่องาน ผ่อนชำระเดือนละ...

 • build.jpg
  รายจ่ายเพื่อการศึกษาเด็ก1. ในระดับประถมศึกษา มีเด็ก 250 คน (เรียนฟรี)2. ในระดับมัธยม มีเด็กจำนวน 49 คน (เรียนฟรี)3. ในระดับมัธยมปลาย /ปวช. มีเด็กจำนวน 14 คน ค่าเทอมปีละ 5,000 บาท...
Visitors: 99,303