รายจ่ายประจำกลุ่มงานสถานสงเคราะห์เด็กชาวเขา

        

การดำเนินงานตามภาระกิจของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยนั้น เรามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายประจำรายวัน  รายเดือน  และรายปี  ทั้งจำเป็นเร่งด่วน  และในภาวะฉุกเฉิน  
       
        เนื่องจากเราเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลกำไร  จึงต้องการการสนับสนุนจากท่านในค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนงานตามภาระกิจ หากท่านมีภาระใจอยากสนับสนุนในค่าใช้จ่ายประจำรายการใด  ให้ท่านเข้าไปในช่องรายการค่าใช้จ่ายประจำ  และสามารถสนับสนุนในช่องทางการตัดบัตรเครดิดผ่านบัญชี  Paypal  หรือ โอนผ่านโดยตรงถึงบัญชีธนาคารของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต   ตามที่ให้ไว้  และกรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ตามรายการด้านซ้ายมือ
  
         และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เราที่จะทำหน้าที่ของการเป็นองค์พัฒนาเอกชนที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันและมีสันติสุข  ต่อไป  


 • 256226_347237685354693_1767795980_o.jpg
  ค่าอาหารเด็กถือเป็นรายจ่ายที่มีความสำคัญสูงที่สุด ในแต่ละวันสถานสงเคราะห์ใช้งบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหาร 60 บาท/คน/วัน (3 มื้อ) จำนวนเด็กทั้งหมดในสถานสงเคราะห์ มี 200 คน ค่าอาหารเด็...

 • 221502_350225358390480_593516172_o.jpg
  ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็ก ในแต่ละเดือนเด็กหนึ่งคนจำเป็นที่จะต้องมี สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก (สำหรับเด็กทุกคน) ยาระงับกลิ่นตัว ผ้าอนามัย (สำหรับเด็กโต) แป้งฝุ่น นมผงเ...

 • 00026.jpg
  ในแต่ละเดือน สถานสงเคราะห์ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ รวมทั้งสองสาขา มีรายจ่ายต่อเนื่องอยู่ที่ 60,000 บ...

 • Gas.jpg
  ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีรถรับส่งนักเรียน สองคัน รถใช้ขนส่งทั่วไป และรถติดต่อประสานงาน รวมถึงรถมอเตอร์ไชด์ ในการดูและเด็กในสถานสงเคราะห์ และในการทำงานตามภาระกิจอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายค่าน้...

 • รูปภาพ.JPG
  เรามีการเช่าซื้อรถ ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 2 คัน1. รถมิตซูบิชิปิคอัพ มือสอง ใช้เพื่อบรรทุก ผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาท2. รถโตโยต้าอินโนวา ซึ่งใช้ในการติดต่องาน ผ่อนชำระเดือนละ...

 • build.jpg
  รายจ่ายเพื่อการศึกษาเด็ก1. ในระดับประถมศึกษา มีเด็ก 250 คน (เรียนฟรี)2. ในระดับมัธยม มีเด็กจำนวน 49 คน (เรียนฟรี)3. ในระดับมัธยมปลาย /ปวช. มีเด็กจำนวน 14 คน ค่าเทอมปีละ 5,000 บาท...
Visitors: 99,301