โครงการอุปการะเด็กรายบุคคล


ความเป็นมา

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือการช่วยเหลือและดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน เด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก เด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิต หรือเด็กที่ถูกทิ้งไม่ทราบที่มา

เด็กทั้งหมดพักอยู่ที่โรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนดูแลเด็กตั้งแต่วัยเตรียมอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนรวมกว่า 360 คน มีคณะครูและบุคลากรประมาณ 20 คน

โครงการนี้เริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือที่จะทำให้ชีวิตของเด็กๆ ดีขึ้นได้


ลักษณะของโครงการ

ทางโรงเรียนจะจับคู่เด็กกับผู้อุปการะ โดยเด็ก 1 คน จะมีผู้อุปการะ 1 ราย ส่วนผู้อุปการะสามารถที่จะเลือกอุปการะเด็กได้มากกว่า 1 คน

เด็กทุกๆ คนมีบัญชีเงินฝากของตัวเอง ที่สามารถเบิกซื้อขนม ซื้ออุปกรณ์การเรียน หรือของใช้ส่วนตัวในร้านสหกรณ์ของโรงเรียนได้ เด็กหลายคนแม้จะกำพร้าพ่อแม่ แต่ยังพอมีญาติพี่น้องที่บางครั้งจะโอนเงินให้กับเด็กเพื่อใช้สำหรับซื้อสิ่งของที่จำเป็น แต่ก็มีเด็กอีกจำนวนมากที่ไม่มีพ่อแม่ และไม่มีญาติพี่น้อง หรืออาจจะมาจากครอบครัวที่ยากจนเกินกว่าที่จะมีใครโอนเงินมาให้ เด็กกลุ่มนี้มักจะไม่มีเงินในบัญชี และไม่ได้ซื้อขนมหรือของใช้แบบเพื่อนๆ

จุดนี้เองที่ "โครงการอุปการะเด็กรายบุคคล" เข้ามาช่วยเหลือ โดยผู้อุปการะเด็กจะเป็นเสมือนพ่อแม่ ญาติพี่น้องให้กับเด็ก ที่จะคอยส่งเงิน ส่งกำลังใจมาให้เด็ก ให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่า และมีคนห่วงใยเขาอยู่ ผู้อุปการะจะโอนเงินสนับสนุนให้กับเด็กที่อยู่ในการอุปการะ คนละ 960 บาทต่อเดือน

เงินส่วนนี้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของเด็กโดยตรงเพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ซื้อของในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนได้

ในช่วงนี้ที่การอุปการะยังไปไม่ถึงเด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ทางโครงการจึงบริหารจัดการโดยจะนำเงิน 360 บาท ฝากให้กับบัญชีของเด็กที่อยู่ในการอุปการะโดยตรง ส่วนอีก 500 บาท จะนำไปเข้าที่กองกลางเพื่อกระจายให้กับเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะอีก 5 คน คนละ 100 บาท และ 100 บาทสุดท้าย จะนำไปสมทบกองทุนสำหรับซื้อยาให้ห้องพยาบาลสำหรับรักษาเด็กๆที่ป่วย

หลังจากที่เด็กได้รับการจับคู่กับผู้อุปการะแล้ว เด็กจะได้รับทราบว่าผู้อุปการะของตนเองคือใคร ทางโรงเรียนจะให้เด็กสามารถแสดงการขอบคุณได้ โดยอาจจะผ่านทางการเขียนจดหมาย การวาดรูป หรืออัดวีดีโอส่งไปให้กับผู้อุปการะของตน และในโอกาสสำคัญต่างๆ ก็สามารถกระทำได้เช่นกัน ผู้อุปการะสามารถส่งจดหมาย หรือส่งของขวัญให้เด็กได้ในโอกาสสำคัญๆ เช่นวันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเกิด หรือวันสำคัญอื่นๆ และอาจจะมีช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดให้ผู้อุปการะสามารถมาเยี่ยมเยียนเด็กๆ ในการอุปการะที่โรงเรียนได้

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

หากท่านสนใจที่จะช่วยเหลือเด็กๆในโครงการนี้ กรุณาคลิกดูรายชื่อของเด็กที่ไม่มีผู้อุปการะด้านล่าง

หลังจากที่ท่านเลือกเด็กในการอุปการะแล้ว ท่านสามารถเริ่มโอนเงินสนับสนุนเด็กรายเดือนผ่านทางบัญชีของมูลนิธิ

คุณครูจะแจ้งให้เด็กทราบ และส่งวีดีโอจากเด็กมาถึงท่านทางอีเมล

ทางโรงเรียนสามารถออกใบกำกับภาษีเพื่อให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามกฏหมาย

เราขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้ชีวิตของเด็กๆ ดีขึ้น เราเชื่อว่าเด็กๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อเขาโตขึ้น เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมต่อไปอย่างที่เขาเคยได้รับการช่วยเหลือมาในวัยเด็ก 

 


ดูรายชื่อเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ คลิกที่นี่
 

Visitors: 180,256