[เร่งด่วน] #9 เครื่องซักผ้าสำหรับเด็กเล็ก (ยังไม่มีผู้สนับสนุน)

ปัจจุบันโรงเรียนดูแลเด็ก รวมเฉพาะในระดับอนุบาล และประถมต้น ประมาณ 200 คน
ต้องซักเสื้อผ้าและเครื่องนอนให้เด็กๆ ทุกวัน

ขณะนี้ประสบปัญหาเครื่องซักผ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทำให้ซักผ้าไม่ทันต่อความต้องการ
ยิ่งในขณะนี้บางเครื่องเสีย ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีก

ความต้องการ

ถ้าเป็นไปได้ เราอยากได้เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่แบบอุตสาหกรรม เพื่อซักผ้าเด็กจำนวนมาก
หรือเป็นเครื่องซักผ้าเล็กๆ หลายๆเครื่อง กระจายกันทำงานก็ได้

 
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 50kg จำนวน 1 ตัว
มือ 1 ราคา 300,000 บาท มือสอง 100,000 บาท

หรือ

เครื่องซักผ้าแบบฝาบน 13kg จำนวน 8 เครื่อง (สำหรับอนุบาล 4 เครื่อง ประถมต้น 4 เครื่อง)
เครื่องละประมาณ 5,900 บาท (เผื่อค่าเดินท่อน้ำ)

สถานะปัจจุบัน (Update 8/04/2021)
เครื่องที่ 1 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน
เครื่องที่ 2 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน
เครื่องที่ 3 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน
เครื่องที่ 4 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน
เครื่องที่ 5 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน
เครื่องที่ 6 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน
เครื่องที่ 7 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน
เครื่องที่ 8 - ยังไม่มีผู้สนับสนุน

Visitors: 122,396