อาคารเอนกประสงค์ สนับสนุนโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Then the project was created from a group of engineering students from three universities;

 

1.  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

2. Mahidol University

 

3.  Rajabhat Lampang University

 

The project was given a budget of 400,000 Baht from Ajinomoto Foundation.

 

And a team of volunteers from the Ajinomoto Foundation helps build a multi-purpose building (cafeteria) for the children.  It takes about half a month to build.

 

You can watch a video that interviews students attending the camps and children in the Foundation via the video below, or review the pictures of construction by clicking here.

  • 904447_458583420888006_940890961_o.jpg
    จากแนวคิด การอยู่อย่างพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง จึงเกิดเป็นโครงการ "เกษตรในบ้าน" ทางสถานสงเคราะห์ฯ เริ่มลงทุนการ - เลี้ยงหมูหลุม - เพาะเห็ด - ปลูกผักไร้ดิน​ (ไฮโดรโพนิค) - ...

  • 48252_384708774942138_811414341_o.jpg
    เดือน พฤศจิกายน 2555 โครงการของสถานสงเคราะห์ได้รับการสนับสนุนโดยคริตจักรในรัฐเทคซัส อเมริกา โดยได้บริจาคเงินสนับสนุนก้อนใหญ่ จำนวน 1,039,202 บาท เพื่อดำเนินโครงการ 3 โครงการได้แก...
Visitors: 99,301