ประวัติ ความเป็นมา ของสถานสงเคราะห์ และจุดเริ่มต้นของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต

จุดเริ่มของที่นี่ เริ่มต้นจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยสูญเสียทุกอย่าง สิ้นหวัง และตั้งใจที่จะจบชีวิตตนเองลงโดยการฆ่าตัวตาย

"อดีตข้าพเจ้าเคยเป็นข้าราชการครู และอดีตก็เคยเป็นนักศึกษาที่มีอุดมการทางด้านการเมือง เพราะข้าพเจ้าอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่ได้มีประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าเห็นความแตกต่าง เห็นช่องว่างทางสังคมอย่างมากมาย พอถึงช่วงเวลาหนึ่ง ข้าพเจ้าก็หันเหจากชีวิตการเป็นครู มาเป็นนักธุรกิจ เพราะคิดว่าถ้าเรามีฐานะทางการเงิน คงจะมีส่วนในสังคมบ้านเมืองมากกว่าที่เป็นอยู่ แต่ในความเป็นจริงนั้น นิมิต อุดมการณ์ ก็ไม่สามารถไปถึงความสำเร็จได้ ถึงจุดหนึ่งข้าพเจ้าเจอปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ พอธุรกิจไปไม่ได้ ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นบุคคลล้มละลายที่ไม่เหลืออะไรเลยในชีวิต และเวลาเดียวกันครอบครัวก็เจอปัญหาเศรษฐกิจ จนมีผลทำให้ครอบครัวแตกแยก และอีกสิ่งหนึ่งคือข้าพเจ้าเป็นโรคร้าย คือเป็นโรคมะเร็งในเส้นเสียง ทำให้ไม่สามารถใช้เสียงตามปรกติได้ ข้าพเจ้าจึงต้องจบอาชีพครูลงในเวลานั้น ข้าพเจ้าหาทางออกไม่ได้ ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าชีวิตนี้คงไม่มีคำตอบ และนิมิตอุดมการณ์คงไม่สามารถเป็นจริงได้ ข้าพเจ้าครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่า 'ทางออกของข้าพเจ้าคืออะไร' สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าคิดได้ในเวลานั้นก็คือความตาย   แต่ได้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในใจของข้าพเจ้า  และทำให้ข้าพเจ้าได้รับหลักคิดที่ทำให้เกิดชีวิตและมีกำลังใจในการที่จะก้าวต่อด้วยการให้ชีวิตที่เหลืออยู่แก่ผู้คน  ข้าพเจ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อปวงประชา  มันเป็นความภาคภูมิใจเดียวที่เหลืออยู่ในเวลานั้น      ได้ทบทวนถึงนิมิตและอุดมการณ์ที่อยากเห็นให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าแผ่นดินนี้ดีเหลือเกินและบรรพบุรุษได้ต่อสู้และแลกมาด้วยเลือดเนื้อน้ำตาและชีวิต  ข้าพเจ้าอยากมีส่วนในการที่จะเป็นคนไทยที่เล็กน้อยคนหนึ่งที่ได้รักษาบ้านเมืองนี้ให้อยู่ต่อจนถึงนิรันดร์  จึงตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อนิมิตนี้  และเป็นที่มาของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  เริ่มจากงานการสร้างคนเพื่อส่งผลต่อการสร้างชาติด้วยโครงการบ้านพักนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา ได้เริ่มจากการดูแลเด็กชาวเขาที่กำพร้าถูกทอดทิ้งทางตอนเหนือของประเทศไทย ข้าพเจ้าเข้าไปสำรวจทุกหมู่บ้านได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่น่าสงสารควรได้รับการดูแลตามสิทธิมนุษยชนอย่างเร่งด่วน   จึงเกิดสถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา  ในความจำกัดไม่สามรถกำจัดความรักและความสงสารที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าได้  ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ดิ้นรนในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้อย่างไม่มีขีดจำกัด  จนมาถึงบัดนี้ได้มองย้อนกลับไปในอดีตทำให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบว่า  การให้เป็นเหตให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับ  และความรักชนะทุกสิ่ง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าการมีชีวิตอยู่ที่มีความหมายมากที่สุดคือมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยความรักที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่มีเงื่อนไข  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างคนสร้างชาติค่ะ"

ในปี พ.ศ. 2537 แม่ลาวัลย์ได้เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงดู​ (สงเคราะห์) เด็ก 5 คน หลังจากนั้นก็มีเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีการสนับสนุนและอาสาสมัครเพิ่มเติมเข้ามา จนกระทั่ง

ในปี พ.ศ. 2543 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ พร้อมกับเปิดสถานสงเคราะห์เด็กอย่างเป็นทางการเป็นสาขาที่ 1 ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  หลังจากนั้น 12 ปี

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้เปิดสถานสงเคราะห์ฯ สาขาที่ 2 ในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นสองวัน

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้เริ่มโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่โครงการ 1 ชื่อ "โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นิมิตใหม่เพื่อชีวิต" เปิดการเรียนการสอนแบบบทเรียนตามบ้าน (Home School) ในระดับชั้นอนุบาล จำนวนเด็กประมาณ 20 คน

เดือน ส.ค. 2560 งานก่อสร้างเริ่มต้นที่ สาขาที่ 1 ที่จะสร้างโรงเรียนคริสเตียนใหม่ในที่ดินของมูลนิธิฯ

เดือน เม.ย. 2561 สาขาที่ 2 ได้งดใช้โดยเห็ดที่จะเอาเด็กกลับมาสาขาที่ 1 และเข้าโรงเรียนใหม่ของมูลนิธิฯ

เดือน มิ.ย. 2561 โรงเรียนคริสเตียนสงเคราะห์ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนสำหรับนักเรียนเด็กมูลนิธิฯ ประมาณ 180 คน

เดือน ส.ค. 2561 ได้เริ่มหางบประมาณสำหรับงานก่อสร้างที่พักใหม่ • 892960_444461762300172_580829778_o.jpg
  สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษาอยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ ประโยชน์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร งานหลักข...

 • DSC_0206_2.jpg
  วิสัยทัศน์ของสถานสงเคราะห์ คือการสร้างคนเพื่อคนจะสร้างชาติ บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาที่จะเป็นคนดีและทำสิ่งที่ดีเพื่อตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง ...

 • IMG_0772.JPG
  ประวัติและความเป็นมาของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ประจำอยู่ในสถานสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง มีเจ้าหน้าที่รวม 10 คน ทั้งอาสาสมัครต่างประเทศ และเรามีคนครู 15 คน ที่สอนเด็กในโรง...

 • Connected-People.jpg
  สถานสงเคราะห์ดำเนินงาน โดยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้ มูลนิธิโรงเรียนวัดดงมะดะ เพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย เครือข่ายนักศ...

 • documents.jpg
  การจดทะเบียนของสถานสงเคราะห์ และมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีิวิต
Visitors: 69,658