ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ กลุ่มงานสถานสงเคราะห์เด็กชาวเขา

   

          นอกจากค่าใช้จ่ายประจำในสถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา  ที่เกี่ยวของกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันและการศึกษาเด็กแล้ว  มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนตั้งแต่วัยเด็ก  เพื่อเป็นรากฐานในการจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพที่ดีสู่สังคมในอนาคต  

      จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการพัฒนาในด้านคุณลักษณะชีวิต  ด้วยกิจกรรมการพัฒนา  การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี  การเพิ่มเติมทักษะพื้นฐานอาชีพ  และสุขอนามัยและด้านจิตใจ   ด้วยความคาดหวังว่าการทำอย่างดีที่สุด เพื่อความรับผิดชอบต่อชีวิตเด็กๆในสถานสงเคราะห์แห่งนี้  จึงต้องการการสนับสนุนในงบประมาณส่วนนี้  

       หากท่านมีภาระใจที่จะสนับสนุน  ให้ท่านเลือกตามรายการที่กำหนด และสามารถสนับสนุนได้โดยผ่านการตัดบัตรเครดิด  เข้าสู่ระบบบัญชี โดยตรงผ่านบัญชีมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  ตามที่กำหนดไว้ในช่องทางการบริจาค  และ กรอกข้อมูล  แจ้งรายละเอียดผู้สนับสนุน  ตามเมนูซ้ายมือค่ะ  


 • DSC02263.JPG
  การดูแลเด็กที่นี่มีเป้าหมายที่จะสร้างคนเพื่อคนจะสร้างชาติ ดังนั้นการพัฒนาคนที่มีเป้าหมายดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ให้ที่พักอาหารหรือการศึกษาในระบบหรือนอกระบบเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาบนพ...

 • รูปภาพ 4.JPG
  ทางสถานสงเคราะห์ฯ มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพลงไป รวมถึงการตรวจเช็คสภาพรถ การเปลี่ยนอุปกรณ์สื่ออีเลคโทรนิคและอุปกรณ์สำ...

 • emergency.jpg
  ในบางครั้งสถานสงเคราะห์จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในกรณีฉุกเฉิน เช่นค่ารักษาพยาบาลเด็กที่เจ็บป่วยหนัก บางรายไม่สามารถเบิกสิทธิรักษาฟรีได้เนื่องจากไม่สามารถกำหนดสถานทางบุคคลและไม่ได้รั...

 • 458897_328374550575561_18296462_o.jpg
  ในทุก ๆ ปี สถานสงเคราะห์มีการก่อสร้าง เพิ่มเติมอาคาร เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก เช่นการสร้างห้องนอนเด็กเล็ก, อาคารซักรีด, ห้องพักผู้ดูแล, และห้องพยาบาล ใช้งบปร...
Visitors: 99,303