โครงการที่กำลังดำเนิน
  • _DSC8699.jpg
    ที่มา เนื่องจากเด็กๆที่มาอยู่กับเราส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวบุตรมากยากจน คือมีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาหรือปัจจัยพื้นฐานตามสิทธิได้ เมื่อไปสำรวจชุมชนได้...
Visitors: 55,523