โครงการที่กำลังดำเนิน
  • _DSC8699.jpg
    เนื่องจากเด็กๆที่มาอยู่กับเราส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวบุตรมากยากจน คือมีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาหรือปัจจัยพื้นฐานตามสิทธิได้ เมื่อไปสำรวจชุมชนได้พบว่าชุ...
Visitors: 68,262