โครงการที่กำลังดำเนิน


1. โครงการเกตรในบ้านเพื่ออาหารในครัวเรือน   งบประมาณ  18,000    บาท ต่อปี

2. โครงการผลิตอาหารและขนมเพื่อความเป็นอยู่ประจำวัน  งบประมาณ 15,000     บาท  ต่อปี

3. โครงการผลิตน้ำยาทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยในครอบครัว งบประมาณ 15,000 บาท ต่อปี

4. โครงการขยะรีไซเคิ้ล  งบประมาณ  500    บาท ต่อปี

5. โครงการพี่สอนน้อง  งบประมาณ  2,000    บาท ต่อปี

6.โครงการอบรมจริยธรรมประจำวัน  งบประมาณ 2,000    บาท ต่อปี

7.โครงการตรวจและรักษาสุขภาพด้วยตนเอง   งบประมาณ  2,000    บาท ต่อปี


  • _DSC8699.jpg
    เนื่องจากเด็กๆที่มาอยู่กับเราส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวบุตรมากยากจน คือมีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาหรือปัจจัยพื้นฐานตามสิทธิได้ เมื่อไปสำรวจชุมชนได้พบว่าชุ...
Visitors: 99,302