สาขา 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สาขาที่ 2 แม่ลาว ดูแลเด็กระดับประถม
ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย (ดูแผนที่คลิกที่นี่)

   

ติดต่อ คุณรสสุคนธ์ ทิพย์วงศ์ (นุ่น) ประจำอยู่ที่สาขา 2  
โทร 087-542-8021   อีเมล rossukonthipwong@gmail.com    คุณ พรรัตน์   รัศมีจันทร์  (ครูติ๋ม) โทร. 089-831 3217 

สมาชิกในสถานสงเคราะห์สาขาที่ 2 ประกอบด้วย

  • เด็กระดับประถม 93 คน
  • ผู้ดูแล 6 คน
       รวม 99 คน
 

การดูแลเด็ก

การดูแลเด็กประถมมีนโยบายให้ให้เด็กอยู่ในสภาพที่มีความสุข และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ให้เด็กเห็นคุณค่าตัวเอง เห็นคุณค่าผู้อื่น ช่วยเหลือและรักซึ่งกันและกัน

เป้าหมายอย่างหนึ่งคือการฝึกฝนผ่านกิจกรรม ให้เด็กมีความเข้มแข็ง มีทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในงานพื้นฐานเช่น การทำธุระส่วนตัว การซักผ้า ล้างจาน และการช่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสิ่งเหล่านี้จะติดเป็นนิสัยที่ดีในตัวของเด็กแต่ละคน เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับชั้นมัธยมต่อไป


  • DSC_0051.JPG
    สาขาที่ 1 แม่ขะจานดูแลเด็กระดับ อนุบาล และมัธยมที่อยู่ 300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260(ดูแผนที่คลิกที่นี่) ติดต่อคุณลาวัลย์ นิมิตกิต...

  • Logo มูลนิธินิมิตใหม่ พื้นขาว.png
    สำนักงานอยู่ที่ สาขาที่ 1 แม่ขะจานที่อยู่ 300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260(ดูแผนที่คลิกที่นี่)ติดต่อคุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ (แม่ลาว...
Visitors: 63,626