อาหาร

  

ค่าอาหารเด็กถือเป็นรายจ่ายที่มีความสำคัญสูงที่สุด

ในแต่ละวันสถานสงเคราะห์ใช้งบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหาร 40 บาท/คน/วัน (2 มื้อ - จ-ส) และ 60 บาท/คน/วัน (3 มื้อ - ส-อ)

จำนวนเด็กทั้งหมดในสถานสงเคราะห์  มี 110  คน

ค่าอาหารเด็กในสถานสงเคราะห์ ต่อวัน  คือ 4,400 บาท/วัน (จ-ส) และ 6,600 บาท/วัน (ส-อ)


  ค่าใช้จ่าย 140,800 บาท/เดือน  (88,00 + 52,800)

 ค่าใช้จ่าย 1,689,600 บาท/ปี  

 สมารถสนับสนุนเป็นทรัพย์  หรือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางที่กำหนด  ในการบริจาค ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

 

 

 • 221502_350225358390480_593516172_o.jpg
  ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็ก ในแต่ละเดือนเด็กหนึ่งคนจำเป็นที่จะต้องมี สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก (สำหรับเด็กทุกคน) ยาระงับกลิ่นตัว ผ้าอนามัย (สำหรับเด็กโต) แป้งฝุ่น นมผงเ...

 • 00026.jpg
  ในแต่ละเดือน สถานสงเคราะห์ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ รวมทั้งสองสาขา มีรายจ่ายต่อเนื่องอยู่ที่ 34,000 บ...

 • Gas.jpg
  ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีรถรับส่งนักเรียน สองคัน รถใช้ขนส่งทั่วไป และรถติดต่อประสานงาน รวมถึงรถมอเตอร์ไชด์ ในการดูและเด็กในสถานสงเคราะห์ และในการทำงานตามภาระกิจอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายค่าน้...

 • รูปภาพ.JPG
  ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการเช่าซื้อรถแวน 13 ที่นั่ง ยี้ห้อ Toyota มีค่าใช้จ่าย 9,570 บาท/เดือน 60 เดือนเป็นเงินรวม 574,200 บาท

 • build.jpg
  เด็กในระดับมัธยมมีค่าใช้จ่ายจ่ายการศึกษา ที่ต้องการการสนับสนุน จำนวน 2,500 บาท/ต่อ/เทอม จำนวนเด็กระดับนี้ 33 คน รวมค่าใช้จ่าย 82,500 บาท/เทอม เป็นงบประมาณรวม 165,000บาท/ปี
Visitors: 63,626