ค่าเงินเดือนสวัสดิการเจ้าหน้าที่

ค่าเงินเดือนสวัสดิการเจ้าหน้าที่

        เงินเดือนสำหรับ พนักงานทั้งองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งองค์กร  348  คน

รายการ งบประมาณที่ต้องการ
   
ผู้บริหาร 25 คน  55,000 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่ 60 คน  45,000 บาท/เดือน
ลูกจ้าง 158 คน  30,000 บาท/เดือน
พนักงาน 105 คน  25,000 บาท/เดือน
   
 รวมทั้งปี :  108,780,000 บาท
   
 
Visitors: 55,523