งบกลุ่มงานสถานสงเคราะห์

และะ

กลุ่มงานสถานสงเคราะห์

เป็นกลุ่มงานหลักของมูลนิธินิมตใหม่เพื่อชีวิต  ที่เรามีวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือเด็ก 5 สถานภาพคือ  

      1. เด็กกำพร้าที่มาจากครอบครัวพ่อแม่ เสียชีวิตขาดผู้อุปการะดูแล

       2. เด็กที่มาจากครอบครัวพ่อแม่  ครอบครัวแตกแยกขาดผู้อุปการะ 

       3. เด็กที่มาจากครอบครัวพ่อแม่  ติดคุก ขาดผู้อุปการะดูแล

       4. เด็กที่มาจากครอบครัวพ่อแม่  ทิ้งไว้ไว้ในที่สาธารณะ

       5. เด็กที่มาจากครอบครัวพ่อแม่ บุตรมายากจน 

ให้ได้มีที่พักอศัย รับการดูแลด้านปัจจัยพื้นฐานและโอกาสทางการศึกษา

ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี จำนวน 146  คน 

ต้องการการสนับสนุน  และ มูลนิธิฯ ยังมีสาขาตามเครือข่ายองค์กร  และในพื้นที่ชุมชนเด็กตามแนวชายแดน  มูลนิธิฯได้ให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในพื้นที่ชุมชน  ที่ต้องการความช่วยเหลือ

งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
67,424,025 บาท 224,746,750 บาท 292,170,775 บาท
     
 
Visitors: 54,701