ธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชน

 

เนื่องจากเด็กๆที่มาอยู่กับเราส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวบุตรมากยากจน คือมีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาหรือปัจจัยพื้นฐานตามสิทธิได้ เมื่อไปสำรวจชุมชนได้พบว่าชุมชนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สูงและอาชีพหลักคือการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า  ปัญหาของชุมชนนี้คือความรู้ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ และการตลาดไม่มี

 

แนวทางการช่วยเหลือ

ทางมูลนิธิจึงสนับสนุนให้เครือข่ายทางวิชาการจากกลุ่มอาสมัครที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ เข้ามาทำวิจัยให้ความรู้และดูแลเรื่องการตลาดเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้เพียงพอเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุ จึงต้องมีงบประมาณสนับสนุนในการไปติดตามหาข้อมูลและการเป็นวิทยากรให้ความรู้และทิศทางการผลิตและการตลาด  จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการนี้

 

งบประมาณดำเนินการ 50,000 บาท/ปี 

Visitors: 99,304