งบก่อสร้าง พัฒนาสถานที่

 

 

ในทุก ๆ ปี สถานสงเคราะห์มีการก่อสร้าง เพิ่มเติมอาคาร เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก เช่นการสร้างห้องนอนเด็กเล็ก, อาคารซักรีด, ห้องพักผู้ดูแล,  และห้องพยาบาล

 

ใช้งบประมาณในการพัฒนาประมาณ 1,500,000 บาท/ปี

 

 

 

  • DSC02263.JPG
    การดูแลเด็กที่นี่มีเป้าหมายที่จะสร้างคนเพื่อคนจะสร้างชาติ ดังนั้นการพัฒนาคนที่มีเป้าหมายดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ให้ที่พักอาหารหรือการศึกษาในระบบหรือนอกระบบเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาบนพ...

  • รูปภาพ 4.JPG
    ทางสถานสงเคราะห์ฯ มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพลงไป รวมถึงการตรวจเช็คสภาพรถ การเปลี่ยนอุปกรณ์สื่ออีเลคโทรนิคและอุปกรณ์สำ...

  • emergency.jpg
    ในบางครั้งสถานสงเคราะห์จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในกรณีฉุกเฉิน เช่นค่ารักษาพยาบาลเด็กที่เจ็บป่วยหนัก บางรายไม่สามารถเบิกสิทธิรักษาฟรีได้เนื่องจากไม่สามารถกำหนดสถานทางบุคคลและไม่ได้รั...
Visitors: 99,302