ซ่อมบำรุง

 

 

ทางสถานสงเคราะห์ฯ มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพลงไป รวมถึงการตรวจเช็คสภาพรถ การเปลี่ยนอุปกรณ์สื่ออีเลคโทรนิคและอุปกรณ์สำนักงานที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน

 

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คิดเป็นงบประมาณ 72,000 บาท/ปี

 

 

 

  • DSC02263.JPG
    การดูแลเด็กที่นี่มีเป้าหมายที่จะสร้างคนเพื่อคนจะสร้างชาติ ดังนั้นการพัฒนาคนที่มีเป้าหมายดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ให้ที่พักอาหารหรือการศึกษาในระบบหรือนอกระบบเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาบนพ...

  • emergency.jpg
    ในบางครั้งสถานสงเคราะห์จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในกรณีฉุกเฉิน เช่นค่ารักษาพยาบาลเด็กที่เจ็บป่วยหนัก บางรายไม่สามารถเบิกสิทธิรักษาฟรีได้เนื่องจากไม่สามารถกำหนดสถานทางบุคคลและไม่ได้รั...

  • 458897_328374550575561_18296462_o.jpg
    ในทุก ๆ ปี สถานสงเคราะห์มีการก่อสร้าง เพิ่มเติมอาคาร เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก เช่นการสร้างห้องนอนเด็กเล็ก, อาคารซักรีด, ห้องพักผู้ดูแล, และห้องพยาบาล ใช้งบปร...
Visitors: 99,306