หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานสงเคราะห์ดำเนินงาน โดยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้

 

 1. มูลนิธิโรงเรียนวัดดงมะดะ เพื่อการศึกษา

 2. เทศบาลตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย

 3. เครือข่ายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 4. เครื่องข่ายองค์กรพัฒนาศักยภาพชุมชน

 5. กลุ่มเครือข่ายองค์กร พัฒนาเอกชน ต่างประเทศ

 • 892960_444461762300172_580829778_o.jpg
  สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต อยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ ประ...

 • แม่ลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ
  จุดเริ่มของที่นี่ เริ่มต้นจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยสูญเสียทุกอย่าง สิ้นหวัง และตั้งใจที่จะจบชีวิตตนเองลงโดยการฆ่าตัวตาย "อดีตข้าพเจ้าเคยเป็นข้าราชการครู และอดีตก็เคยเป็นนักศึกษ...

 • DSC_0206_2.jpg
  วิสัยทัศน์ของสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์ คือสร้างคนสร้างชาติ สร้างอนาคต บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาที่จะเป็นคนดีและทำสิ่งที่ดีเพื่อตน...

 • IMG_0772.JPG
  ประวัติและความเป็นมาของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ประจำอยู่ในสถานสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มี ครู และเจ้าหน้าที่รวม 25 คน ทั้งอาสาสมัครต่างประเทศ ที่สอนเด็กในโ...

 • documents.jpg
  การจดทะเบียนของสถานสงเคราะห์ และมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีิวิต
Visitors: 91,762