สาขาที่ 1 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สาขาที่ 1 แม่ขะจาน ดูแลเด็กระดับ อนุบาล และมัธยม
ที่อยู่ 300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 (ดูแผนที่คลิกที่นี่)

ติดต่อ คุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ (แม่ลาวัลย์)
ผู้บริหารสถานสงเคราะห์ โทร 081-288-4285      
อีเมล LawanNewVision@gmail.com                                   คุณพรรัตน์  รัศมีจันทร์  โทร. (ครูติ๋ม) โทร. 089-381 3217

สมาชิกในสถานสงเคราะห์สาขาที่ 1 ประกอบด้วย

 • เด็กระดับอนุบาล 180 คน
 • เด็กมัธยม 25 คน
 • ผู้ดูแล 25 คน
     รวม 230 คน

การดูแลเด็ก

เรามีนโยบายในการดูแลเด็กคือ การดูแลให้ครบถ้วนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการสอนให้เด็กมีหลักคิดที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เด็กสามารถมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน ฝึกฝนวินัย ฝึกความรับผิดชอบให้รู้หน้าที่และกระทำตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติชีวิต อบรมจริยธรรมตามระดับความพร้อมเด็ก ให้เด็กมีแรงจูงใจและเห็นถึงความสำคัญของคุณลักษณะชีวิตที่ดีงาม ให้มีความรักต่อผู้อื่น ดั่งคำพูดที่เด็ก ๆ ทุกคนจำได้ว่า “ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้  ความรักไม่อิจฉา  ไม่อวดตัว  ไม่หยิ่งผยอง  ไม่หยาบคาย  ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว  ไม่ฉุนเฉียว  ไม่ช่างจดจำความผิด  ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด  แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ  ความรักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่น  และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ  และมีความหวังอยู่เสมอ  และทนต่อทุกอย่าง” ให้เป็นคนซื่อสัตย์ และสัตย์ซื่อในการทำทุกสิ่ง แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ ก็ตาม

นอกจากฝึกฝนคุณลักษณะชีวิตที่สำคัญแล้ว เรามีนโยบายที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ เสริมทักษะภาษาสู่สังคมประชาคมอาเซี่ยน ฝึกงาน อาชีพพื้นฐาน ด้วยกิจกรรมและขบวนการ "สร้างสุขด้วยปัญญา"

และสำหรับเด็กอนุบาล เรามีเป้าหมายที่จะเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีความสุข แม้เด็ก ๆ เหล่านี้บางคนอาจจะไม่มีพ่อแม่ แต่เขาจะไม่ขาดจากความรักที่ผู้ดูแลมีให้แก่เขา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาต่อไป

 


 • 411327_328569097222773_191903748_o.jpg
  สาขาที่ 2 เลิกใช้แล้ว เนื่องจากว่า มูลนิธิฯ สร้างโรงเรียนใหม่ที่แม่ขะจาน(สาขาที่ 1) และเพื่อจะให้โอกาสเด็กๆ เรานำเด็กแม่ลาวไปอยู่ที่สาขาที่ 1 ต้นปี 2561

 • Logo มูลนิธินิมิตใหม่ พื้นขาว.png
  สำนักงานอยู่ที่ สาขาที่ 1 แม่ขะจานที่อยู่ 300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260(ดูแผนที่คลิกที่นี่)ติดต่อคุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ (แม่ลาว...
Visitors: 69,658