สาขาที่ 1 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สาขาที่ 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 300 หมู่ 5  ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 (ดูแผนที่คลิกที่นี่)เปิดเปิดโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  เด็กระดับ อนุบาล 1-3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ ปวช. เรียนวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เดินทางไปกลับ มีจำนวน 8 คน

ระดับมัธยม เรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน  มีจำนวน 45 คน 

ติดต่อ คุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ (แม่ลาวัลย์)
ผู้บริหารสถานสงเคราะห์ โทร 081-288-4285      
อีเมล lawannewvision@gmail.com                                คุณพรรัตน์  รัศมีจันทร์  โทร. (ครูติ๋ม) โทร. 089-381 3217

สมาชิกในสถานสงเคราะห์สาขาที่ 1 ประกอบด้วย

 • เด็กระดับอนุบาลและประถม 180 คน
 • เด็กมัธยม 45คน
 • ผู้ดูแล 25 คน
     รวม 250 คน

การดูแลเด็ก

เรามีนโยบายในการดูแลเด็กคือ การดูแลให้ครบถ้วนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการสอนให้เด็กมีหลักคิดที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เด็กสามารถมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน ฝึกฝนวินัย ฝึกความรับผิดชอบให้รู้หน้าที่และกระทำตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติชีวิต อบรมจริยธรรมตามระดับความพร้อมเด็ก ให้เด็กมีแรงจูงใจและเห็นถึงความสำคัญของคุณลักษณะชีวิตที่ดีงาม ให้มีความรักต่อผู้อื่น ดั่งคำพูดที่เด็ก ๆ ทุกคนจำได้ว่า “ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้  ความรักไม่อิจฉา  ไม่อวดตัว  ไม่หยิ่งผยอง  ไม่หยาบคาย  ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว  ไม่ฉุนเฉียว  ไม่ช่างจดจำความผิด  ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด  แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ  ความรักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่น  และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ  และมีความหวังอยู่เสมอ  และทนต่อทุกอย่าง” ให้เป็นคนซื่อสัตย์ และสัตย์ซื่อในการทำทุกสิ่ง แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ ก็ตาม

นอกจากฝึกฝนคุณลักษณะชีวิตที่สำคัญแล้ว เรามีนโยบายที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ เสริมทักษะภาษาสู่สังคมประชาคมอาเซี่ยน ฝึกงาน อาชีพพื้นฐาน ด้วยกิจกรรมและขบวนการ "สร้างสุขด้วยปัญญา"

และสำหรับเด็กอนุบาล เรามีเป้าหมายที่จะเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีความสุข แม้เด็ก ๆ เหล่านี้บางคนอาจจะไม่มีพ่อแม่ แต่เขาจะไม่ขาดจากความรักที่ผู้ดูแลมีให้แก่เขา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาต่อไป

 


 • 411327_328569097222773_191903748_o.jpg
  สาขาที่ 2 เลิกทำการแล้ว เนื่องจากว่า มูลนิธิฯ สร้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่อำเภอเวียงป่าเป้า และย้ายเด็กทั้งหมดไปอยู่ที่สาขาที่ 1 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 • Logo มูลนิธินิมิตใหม่ พื้นขาว.png
  สำนักงานอยู่ที่ สาขาที่ 1 แม่ขะจานที่อยู่ 300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260(ดูแผนที่คลิกที่นี่)ติดต่อคุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ (แม่ลาว...
Visitors: 85,255