กิจกรรมพัฒนาเด็ก

 

 

การดูแลเด็กที่นี่มีเป้าหมายที่จะสร้างคนเพื่อคนจะสร้างชาติ 

ดังนั้นการพัฒนาคนที่มีเป้าหมายดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ให้ที่พักอาหารหรือการศึกษาในระบบหรือนอกระบบเท่านั้น  แต่ต้องพัฒนาบนพื้นฐานความรักและความสุขเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวัง คือการพัฒนาโดยการใช้สื่อและกิจกรรมตามเวลาและสถานการณ์  ในบริบทชีวิตความเป็นอยู่  กิจกรรมเหล่านี้ ต้องการงบประมาณสนับสนุน 2,000 บาทต่อคนต่อปี เด็ก 200 คนใช้งบทั้งสิ้น 400,000 บาทต่อปี 

ถึงแม้จะมีความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมในอดีต แต่การกิจกรรมพัฒนาเด็กเหล่านี้ ยังคงต้องการงบประมาณและการสนับสนุนอยู่สม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องจัดอยู่อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่พัฒนาเด็กมีทั้งการออกทัศนศึกษาและการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมาบางส่วนสามารถดูได้จากเมนู 'ภาพกิจกรรม' บริเวณแถบด้านบน หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างตามชื่อกิจกรรมเพื่อชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ โดยตรง 

หากท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของสังคมชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง สามารถสนับสนุนได้ผ่านบัญชี Paypal  และกรอกข้อมูลทางด้านซ้ายมือ แล้วเราจะติดต่อท่านกลับไป 

กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนครั้งที่ 1

กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนครั้งที่ 2

กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนครั้งที่ 3

กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนครั้งที่ 4

กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนครั้งที่12

ฉลองวันเด็ก/และวันสำคัญประจำชาติ  

กิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานกีฬาสีในบ้าน (รวมเด็ก 2 บ้านเข้าด้วยกัน)

งานวันพ่อ/วันแม่/วันคริสตมาส

ค่ายพัฒนาเยาวชนพายัพ เชียงราย

ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก ครั้งที่ 3

 

 

  • รูปภาพ 4.JPG
    ทางสถานสงเคราะห์ฯ มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพลงไป รวมถึงการตรวจเช็คสภาพรถ การเปลี่ยนอุปกรณ์สื่ออีเลคโทรนิคและอุปกรณ์สำ...

  • emergency.jpg
    ในบางครั้งสถานสงเคราะห์จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในกรณีฉุกเฉิน เช่นค่ารักษาพยาบาลเด็กที่เจ็บป่วยหนัก บางรายไม่สามารถเบิกสิทธิรักษาฟรีได้เนื่องจากไม่สามารถกำหนดสถานทางบุคคลและไม่ได้รั...

  • 458897_328374550575561_18296462_o.jpg
    ในทุก ๆ ปี สถานสงเคราะห์มีการก่อสร้าง เพิ่มเติมอาคาร เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก เช่นการสร้างห้องนอนเด็กเล็ก, อาคารซักรีด, ห้องพักผู้ดูแล, และห้องพยาบาล ใช้งบปร...
Visitors: 99,302