พัฒนาสถานที่ เพื่อความปลอดภัย

 

 ที่มา

ปัจจุบันเราใช้ถนนเข้าออกร่วมกับสาธารณะซึ่งไม่สามารถปิดเปิดได้ตามเวลาเพราะเป็นของสาธารณะและยังไม่มีรั้วด้านหน้า ด้านข้าง รวมถึงป้ายที่ด้านหน้ารั้ว   ความต้องการ

ต้องการงบประมาณสร้าง สะพานเข้าบ้าน  ประตู ที่สามารถปิดเปิดตามเวลาเพื่อรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบให้แก่เด็กที่พักอาศัยอยู่ในบ้านรวมถึงการสร้างรั้วด้านหน้า และด้านข้าง


 งบประมาณ

- สร้างรั้วด้านหน้า และด้านข้าง จำนวนเงิน 300,000 บาท

- สร้างสะพานและประตูข้ามลำเหมือง  2 แห่ง

   งบประมาณ 1,200,000 บาท

- สร้างป้ายด้านหน้าสถานสงเคราะห์ ประมาณ 150,000 บาท


 รวมงบในโครงการนี้ 1,650,000 บาท

 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:


  • IMG_6898.JPG
    โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลต่อจาก โครงการเกษตรในบ้าน ซึ่งได้เริ่มต้นและสำเร็จไปแล้ว ที่มา เนื่องจากทุกวันนี้สถานสงเคราะห์ต้องจ่ายค่าเนื้อ และไข่ ในทุก ๆ มื้อ ดังนั้นจึงมีโครงการ...

  • IMG_6858.jpg
    ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ เปิดโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล มีการเรียนการสอนแบบโฮมสะคูลในระบบมอนแตสเซอรี่ (Home School by Montesery system ) มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 23 คน ที่เราดูแลเตรียมค...

  • 8535gb13.gif
    ที่มา เนื่องจากสถานสงเคราะห์มีสิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่สามารถนำมาหมักทำแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และเก...
Visitors: 63,626