พัฒนาสถานที่ เพื่อความปลอตภัย

โครงการที่ 1 - โครงการห้องสมุดโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์

      งบประมาณรวม - 40,000 บาท

โครงการที่ 2 - โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโถคของโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์

       งบประมาณรวม - 296,000 บาท


(ต้องการรายละเอียดเพิ่มเดิม ติดต่ออีเมล newvisioneducationaid@gmail.com)

 

 

ชื่อผู้ตอบ:


  • pic02.jpg
    โครงการเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนอาหารเด็กในสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการค่าโรงเรือน - 28,000 บาทค่าตัวไก่ - 12,000 บาทค่าอาหารไก่ (ครั้งแรก) -...

  • IMG_6858.jpg
    โครงการสร้างห้องเรียนอนุบาล ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 68คน ที่เราดูแลเตรียมความพร้อม อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 5 ขวบ โดยใช้อาคารที่พักเป็นห้องเรียน ห้องทำกิจกรรม...

  • 8535gb13.gif
    1. ระบบน้ำเพื่อการเกษตร - 5,000 บาท2. วัสะดุอุปกรณ์การเกษตร - 4,000 บาท 3. เมล็ดพันธุ์ผัก - 2,000 บาท4. โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ - 28,000 บาทรวม 39,000 บาท
Visitors: 99,301