สร้างโรงไก่และเลี้ยงปลา

 

 โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลต่อจาก โครงการเกษตรในบ้าน

ซึ่งได้เริ่มต้นและสำเร็จไปแล้ว

 

ที่มา

เนื่องจากทุกวันนี้สถานสงเคราะห์ต้องจ่ายค่าเนื้อ และไข่ ในทุก ๆ มื้อ ดังนั้นจึงมีโครงการเลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

 

ความต้องการ

1. โรงไก่บนน้ำ              งบประมาณ 150,000 บาท

2. แม่พันธุ์ไก่ไข่             งบประมาณ 20,000 บาท

3. พันธุ์ปลา                  งบประมาณ 10,000 บาท

4. อาหารไก่ (ช่วงแรก)    งบประมาณ  15,000 บาท

5. อาหารปลา (ช่วงแรก)  งบประมาณ  15,000 บาท


 รวมงบประมาณ 210,000 บาท

 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:


  • IMG_6876.jpg
    ที่มา ปัจจุบันเราใช้ถนนเข้าออกร่วมกับสาธารณะซึ่งไม่สามารถปิดเปิดได้ตามเวลาเพราะเป็นของสาธารณะและยังไม่มีรั้วด้านหน้า ด้านข้าง รวมถึงป้ายที่ด้านหน้ารั้ว ความต้องการ ต้องการงบประมา...

  • IMG_6858.jpg
    ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ เปิดโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล มีการเรียนการสอนแบบโฮมสะคูลในระบบมอนแตสเซอรี่ (Home School by Montesery system ) มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 23 คน ที่เราดูแลเตรียมค...

  • 8535gb13.gif
    ที่มา เนื่องจากสถานสงเคราะห์มีสิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่สามารถนำมาหมักทำแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และเก...
Visitors: 63,626