สร้างโรงไก่และเลี้ยงปลา

 

โครงการเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนอาหารเด็กในสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการ

ค่าโรงเรือน - 28,000 บาท

ค่าตัวไก่ - 12,000 บาท

ค่าอาหารไก่ (ครั้งแรก) - 5,000 บาท

รวมโครงการละ - 45,000 บาท

รวม2 โครงการ - 90,000 บาท


เด็กจะได้กินไข่วันละ 160 - 180 ฟอง

 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:


  • IMG_6876.jpg
    โครงการที่ 1 - โครงการห้องสมุดโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์ งบประมาณรวม - 40,000 บาทโครงการที่ 2 - โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโถคของโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์ งบประมาณรวม ...

  • IMG_6858.jpg
    โครงการสร้างห้องเรียนอนุบาล ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 68คน ที่เราดูแลเตรียมความพร้อม อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 5 ขวบ โดยใช้อาคารที่พักเป็นห้องเรียน ห้องทำกิจกรรม...

  • 8535gb13.gif
    1. ระบบน้ำเพื่อการเกษตร - 5,000 บาท2. วัสะดุอุปกรณ์การเกษตร - 4,000 บาท 3. เมล็ดพันธุ์ผัก - 2,000 บาท4. โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ - 28,000 บาทรวม 39,000 บาท
Visitors: 99,304