เกษตรในบ้าน

 

จากแนวคิด การอยู่อย่างพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง จึงเกิดเป็นโครงการ "เกษตรในบ้าน"

 ทางสถานสงเคราะห์ฯ เริ่มลงทุนการ

   - เลี้ยงหมูหลุม

   - เพาะเห็ด

   - ปลูกผักไร้ดิน​ (ไฮโดรโพนิค)

   - ปลูกพืชในมุ้งปลอดสารพิษ

 เพื่อบริโภคในบ้าน และเพื่อออกจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น

 โครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของสถานสงเคราะห์ได้ประมาณ 15%

 ใช้งบไปทั้งสิ้นประมาณ 55,000 บาท

 ดูภาพตลอดโครงการได้โดยคลิกที่นี่

 

 

Visitors: 99,301